STING (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitiminde Cinsiyet Eşitliği)

STING (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitiminde Cinsiyet Eşitliği), Hacettepe Üniversitesi STEM & Maker Lab, Maya Okulları (Türkiye), NEMO Bilim Merkezi (Hollanda), Experimentarium Bilim Merkezi (Danimarka), HISA Bilim Merkezi (Slovenya), St. Mary’s University College (UK), Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Norveç), European University Cyprus (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) ve Elhuyar Foundation (İspanya) konsorsiyumundan oluşan bir Avrupa Birliği projesidir. www.stingeuproject.com

STEM eğitimi, Maker hareketi ve eğitimde cinsiyet eşitliği alanlarında dünya çapındaki çalışmaların her zaman takipçisi ve katılımcısı olan Maya Okulları, dahil olduğu STING (STEM Eğitiminde Cinsiyet Eşitliği)  projesi kapsamında 26-27 Mart tarihlerinde Maya Okulları Oran Yerleşkesi’nde Türkiye’nin farklı illerinden (Ankara, Tokat, Kayseri, Muğla, İstanbul ve Çankırı)  gelen 25 katılımcı ile 1. STING çalıştayını gerçekleştirdi. Çalıştayada konuşmacılar arasında bulunan  MEB Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu “STEM eğitiminin okul programlarına ve informal öğrenme ortamlarına entegre edilmesi ile yüksek teknolojili mal ve hizmet üreten inovatif bireyler sayısının ülkemizde ciddi anlamda artacağını” ifade etti.

Çalıştayda STEM eğitimindeki amaçlardan biri olan, dezavantajlı bölgelere aynı kalitede hizmetin sunulması ve cinsiyet eşitliğine önem verilmesi gerektiğini vurgulayarak, cinsiyet eşitliğinin STEM eğitimindeki yerini etkinlikler ve sunumlarda katılımcılarla hayata geçirdiler. Hacettepe Üniversitesi STEM & Maker Lab, Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’nden katılımcılarla STEM’ i anlama ve uygulama üzerine etkileşimlerde bulunuldu ve paylaşımlar yapıldı. STEM eğitimi bireyin hayatına yansıtmak için uluslar arası çapta uygulanan ve benimsenen bir eğitim modelidir. Bu anlayış donanımlı ve yaşam boyu öğrenen öğretmenlerle mümkün olacağından  işbirliği içerisinde olduğumuz NEMO, Experimentarium, Hacettepe Üniversitesi, …… ile birlikte çalışmalarımız devam ederek hayatımıza, derslerimize entegre edip 21. yy becerilerine sahip bireyler yetiştirmeye hazırız.

31
Mar
2016