Mizaç Belirleme Çalışmaları

Maya Okulları İncek Yerleşkesi’nde mizaç belirleme süreci başladı
Dokuz Tip Mizaç modeli bireysel farklılıkları mizaç kavramından yola çıkarak anlatan bir yaklaşımdır. Bu model; öğrencilerin algı, motivasyon, ihtiyaç ve en temel arayışlarının öğretmenleri ve ebeveyni tarafından anlaşılmasına destek olur. Maya Okulları olarak, öğrencilerimizin potansiyellerini açığa çıkarmalarını sağlamak, öğrencilerimizi tanımak ve kendilerini tanımaları konusunda doğru bir rehberlik yapabilmek adına 9 Tip Mizaç Modeli çerçevesinde öğrencilerimizin mizaçlarını belirlemekteyiz.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da hem 1. ve 5. Sınıf öğrencilerimize hem de maya ailesine yeni katılan öğrencilerimize mizaç envanteri uygulanmaya başladı. İlkokul kademesindeki öğrencilerimizin mizaç belirleme süreci onlara bakım veren kişilerin ve öğretmenlerinin envanterleri doldurması ile başlamış oldu. Ortaokul kademesinde ise, öğrencilerimiz Dokuz Tip Mizaç Modülünde kendilerine ait kullanıcı profillerinde kendi mizaç envanterlerini doldurdular. Envanterlerin doldurulmasının bitimiyle birlikte, raporlar sınıf öğretmenleri ve rehber öğretmenler tarafından onaylanacak, ardından da velilerin erişimine açılacaktır.

26
Kas
2018